Tillæg

Høringssvar

I den periode, hvor et forslag til kommuneplantillæg er i offentlig høring, er det muligt at fremsende høringssvar med bemærkninger til forslaget. Høringssvar sendes til:

plan@holb.dk.

Her ses en liste med kommuneplantillæg i høring samt datoer for høringsperioden. Vær opmærksom på, at der i visse tilfælde foregår sideløbende lokalplanarbejde, hvortil det også er muligt at indsende bemærkninger.