Skov & Landbrug

Indledning 

Jordbrugserhvervene (skov, landbrug og gartneri) er knyttet til det åbne land.

Jordbrugserhvervene er en væsentlig ressource i Holbæk Kommune, og det er vigtigt at disse erhverv også har udviklingsmulighed men det skal ske indenfor de rammer som landskabet og miljøet giver mulighed for. 

Det er et statsligt mål, at der skal rejses mere skov. Målet er at skovlandskabet skal udgøre 20-25 % af landets areal. Det er derfor et statsligt krav, at kommuneplanens udpegning understøtter dette mål. Holbæk Kommune ønsker at føre en dynamisk skovrejsningsplan, forstået på den måde at kommunen meget gerne vil høre fra lodsejere der ønsker at rejse skov. Kommunen vil på baggrund af de indsendte ønsker med jævne mellemrum revurdere kommuneplanens skovrejsningsarealer, og udpege flere arealer såfremt det kan lade sig gøre uden konflikt med øvrige interesser. Denne tilgang vil forhåbentlig medføre mere skovrejsning i Holbæk Kommune.

Læs mere

Her kan du læse retningslinjerne, der hører til temaet:

Særligt værdifulde landbrugsområder

Skovrejsning