Vipperød lokalområde

Lokalområdet ligger i kommunens østlige del, med hovedbyen Vipperød beliggende ca. 4 km sydøst for Holbæk. Lokalområdet omfatter Vipperød og landsbyerne Algestrup, St. Granløse, Hellestrup, Sdr. Asmindrup, Ll. Grandløse, Vinstrup og Bredetved.

Landskabet omkring Vipperød er domineret af et svagt kuperet terræn. Store dele af området udnyttes landbrugsmæssigt. Landskabet er præget af nærheden til væsentlige naturområder: Tempelkrogen og Bramsnæs Bugt mod øst, Eriksholm mod nord og Brorfeldeområdet med Maglesø mod sydvest. 

Vipperød er en stationsby på København-Kalundborgbanen. Den ligger ud til motorvejen mellem Holbæk og København. Der er ligeledes en god tilgængelighed syd for byen til rute 23 Skovvejen - den kommende motorvej mellem Kalundborg og København. Der er cykelsti til Holbæk.

Vipperød by er opstået som stationsby i slutningen af 1800-tallet, da jernbanen kom til Holbæk. Jernbanen blev indviet i 1874, men Vipperød station blev først etableret lidt senere, i 1897. Stationen blev placeret tæt ved den større gård Vipperød Gaard, som gav navn til byen. Vipperød Gaard lå hvor Lersøcentret er placeret i dag. Vipperød består af en ældre del primært langs landevejen og ned mod banen. Mod sydvest er der primært parcelhusbebyggelse. Byen har et velfungerende stisystem samt flere boligområder primært fra 70'erne og frem. Boligområderne fremstår med grønne friarealer og gode stiforbindelser samtidig er der mange kig og god tilgængelighed til landskabet.

Læs mere om Vipperød lokalområde på dette link

 

Der er i 2019 udarbejdet en boligstrategi for Holbæk Kommune. Boligstrategiens afsnit om Vipperød lokalområde kan ses her

Den samlede boligstrategi for Holbæk Kommune kan findes her

Rammer for lokalplanlægning

loading image
Henter kort...
static-map

RAMMEDETALJER

Rammedetaljer placeholder