Mørkøv lokalområde

Mørkøv lokalområde er beliggende i kommunens sydvestlige del ca. 20 km fra Holbæk. Hovedbyen er Mørkøv og de mindre landsbysamfund omfatter landsbyerne Stigs Bjergby, Bennebo, Skamstrup, Sørninge og Skellingsted.

Landskabeligt og naturmæssigt er det især området syd for Mørkøv, der er interessant. Her findes en lang række naturtyper og det afvekslende landskab med skove, søer og  afgræssede arealer giver gode muligheder for dyrelivet. 

Tæt ved byen findes endvidere Toftholm Vesterskov og landskabet omkring Torbenfeldt Gods, som byder på mange rekreative og landskabelige oplevelser. Godserne præger generelt landskabet omkring Mørkøv. Mørkøv lokalområde kan opdeles i tre landskabstyper. Nord for byen findes det åbne og svagt kuperede landbrugsland. Syd for byen bliver landskabet mere kuperet og afvekslende med mange naturtyper, skove og forskellige typer landbrug. Helt mod syd findes Åmosen med en stor åben flade.

Landskabeligt og naturmæssigt er det især området syd for Mørkøv, der er interessant. Her findes en lang række naturtyper og det afvekslende landskab med skove, søer og afgræssede arealer giver gode muligheder for dyrelivet. Bl.a krondyr findes her. Åmosen er landskabeligt og naturmæssigt interessant. Der er fra statslig side udført undersøgelser omkring at retablere store naturområder i Åmosen og der arbejdes for at udpege Åmosen som naturpark.

Læs mere om Mørkøv lokalområde på dette link

 

Der er i 2019 udarbejdet en boligstrategi for Holbæk Kommune. Boligstrategiens afsnit om Mørkøv lokalområde kan ses her

Den samlede boligstrategi for Holbæk Kommune kan findes her

Rammer for lokalplanlægning

loading image
Henter kort...
static-map

RAMMEDETALJER

Rammedetaljer placeholder