Hagested lokalområde

Hagested lokalområde strækker sig fra Søkanalen på Lammefjorden til Mårsø Enge og omfatter udover hovedbyen Gl. Hagested boligområderne Ny Hagested og Mårsø, landsbyerne Avdebo, Gurede og Mårsø Landsby samt sommerhusområderne Ved Audebo og Ved Lammefjorden. Lokalområdet ligger 10 km. nord for Holbæk.

Lammefjorden udgør lokalområdets nordlige afgrænsning og vidner om en markant kulturhistorisk begivenhed i form af det store tørlagte fjordområde der i dag hovedsageligt benyttes til landbrugsdrift. Lammefjordsdæmningen med pumpestationen ved Audebo er udpeget som kulturmiljø. Området kendetegnes ved den græs- og stenbeklædte dæmning og pumpestationens bygninger samt kanalerne og deres udmunding i fjorden. Landskabet er meget fladt, hvorfor de elementer der bryder den vertikale struktur opleves som meget markante, det være sig især vindmøller og Avdebo Plantage.

Et mere kuperet landskab med markante bakker strækker sig øst for Hagested og på kanten af dette område ligger herregården Hagestedgård. Herregårdslandskabet domineres af landbrug og skovbrug og der er markante udsigter mod syd over Holbæk Fjord.

Hovedbyen Gl. Hagested ligger på et højdepunkt i det jævnt kuperede terræn. Umiddelbart nord for Gl. Hagested ligger 11 gravhøje og området er udpeget som kulturarvsareal. 

 

Læs mere om Hagested lokalområde ved at klikke på dette link

Der er i 2019 udarbejdet en boligstrategi for Holbæk Kommune. Boligstrategiens afsnit om Hagested lokalområde kan ses her

Den samlede boligstrategi for Holbæk Kommune kan findes her

Rammer for lokalplanlægning

loading image
Henter kort...
static-map

RAMMEDETALJER

Rammedetaljer placeholder