Knabstrup lokalområde

Knabstrup lokalområde omfatter stationsbyen Knabstrup og landsbyen Mørkøv Kirkeby. Hovedbyen Knabstrup ligger ca. 16 km vest for Holbæk. Bebyggelsen i området består derudover af større gårde og husmandsbebyggelser.

Området omkring Knabstrup er karakteriseret ved spredt bebyggelse, det flade landskab, de våde enge og moseområder mod nord og de mere kuperede og løvskovsrige kulturlandskaber syd og sydøst for byen.

Knabstrup stationsby har udviklet sig omkring det, der er i første omgang var et trinbræt på Roskilde-Kalundborgbanen fra 1874. Trinbrættet blev placeret i randen af landsbyen Vented, med en tipvognsforbindelse til det sydligere beliggende teglværk, der  havde tilknytning til Knapstrup gods. Knapstrup teglværk voksede og gav navn til både trinbræt og den stationsby der opstod som følge af den lokale industri og de mange arbejdspladser. Bemærk: både Knabstrup Hovedgård (gods) og det tidligere Knabstrup teglværk ligger uden for Knabstrup lokalområdes afgrænsning.

Bebyggelsen i Knabstrup er præget af en ældre bebyggelse langs gaderne igennem byen, særligt i kernen omkring stationen, som primært er opført i forbindelse med stationsbyens udvikling. Enkelte gårde ligger stadig tilbage i den nordøstlige udkant af byen og vidner om den oprindelige landsby. Dertil kommer nyere parcelhusområder der fordeler sig rundt i byen. Byens tæt-lave bebyggelse ligger i den vestlige ende af byen, samt i den nyere udstykning i den østlige del. Der er enkelte større grønne områder, disse er placeret nord og syd for jernbanen. Skolen er placeret i den vestlige udkant af byen. Nordøst for byen ligger byens hal, Knabstrup hallen, hvortil mange af lokalområdets aktiviteter er knyttet.

I den lille landsby Mørkøv Kirkeby vest for Knabstrup ligger områdets kirke.

Området ligger tæt på motortrafikvejen - den kommende motorvej, mellem København og Kalundborg. Sammen med gode togforbindelser er Knabstrup velbeliggende for pendlere.

Læs mere om Knabstrup lokalområde på dette link

Der er i 2019 udarbejdet en boligstrategi for Holbæk Kommune. Boligstrategiens afsnit om Knabstrup lokalområde kan ses her

Den samlede boligstrategi for Holbæk Kommune kan findes her

Rammer for lokalplanlægning

loading image
Henter kort...
static-map

RAMMEDETALJER

Rammedetaljer placeholder