Boligområder i byområder

Statisk kort

Retningslinjer

1.2.1 Beliggenheden af kommunens forskellige boligområder fremgår af retningslinjekortet.

1.2.2 Hvor det er vurderet relevant, er i kommuneplanen fastsat rækkefølge for boligudbygning. Rækkefølgebestemmelser fremgår af de respektive rammer for udbygning.

Bemærkninger til retningslinjer

Boligområder skal anvendes til helårsboligformål. Bebyggelsestyperne kan omfatte åben/ lav boligbebyggelse (fritliggende parcelhuse), forskellige former for tæt-lav boligbebyggelse, herunder dobbelt-, række-, kæde- og klyngehuse samt etageboliger.

Det er et hovedprincip, at eksisterende boligområder skal bevare deres hidtidige karakter, d.v.s. at i områder med lav boligbebyggelse kan der opføres villabebyggelse, rækkehuse, gårdhuse o.lign., og i områder med etagehusbebyggelse kan der opføres etageboliger.