Miljø og Energi

Indledning 

Afsnittet om miljø og energi handler om anlæg som forsyningsanlæg, vindmøller, solceller og andre tekniske driftsanlæg. Planlægningen skal sikre, at udbygningen af samfundets infrastruktur til energiforsyning og affaldsbehandling er mulig. Tekniske anlæg og forsyningsnet kan påvirke landskabet markant og sætte begrænsninger for anden udnyttelse. Placering og udformning af disse tekniske anlæg skal derfor ske under størst mulig hensyn til landskabet, de kulturhistoriske værdier og med færrest mulige miljøgener, både visuelt, forureningsmæssigt og støjmæssigt.

Afsnittet indeholder endvidere retningslinjer for støj og grund- og drikkevand. Desuden er der retningslinjer, der skal sikre, at der tages hensyn til de kommende klimforandringer, og f.eks. sikrer at der i forbindelse med udvikling af nye byudviklingsområder tages hensyn til de forøgede regnmængde og de ekstreme rengvejrshændelser der må forventes.