Kundby lokalområde

Lokalområde Kundby omfatter bebyggelserne Kundby, Marke, Trønninge og Torslunde. Hovedbyen Kundby ligger ca. 10 km vest for Holbæk. 

Landskabet omkring Kundby er præget af de lavtliggende arealer ved Trønninge Mose og Tuse Å samt de store marker omkring Vognserup og Gislingegården. Desuden findes en del velholdte husmandsbebyggelser i lokalområdet. Kundby rejser sig markant i landskabet med Kundby Kirke som et vartegn på toppen af Kirkebakken, som er en del af et større kuperet område umiddelbart vest for Kundby.

Mellem Kundby og Torslunde er et særligt karakteristisk landskab med hatbakker og spredt bebyggelse i landbrugslandet mellem bakkerne. Størstedelen af områdets beplantning består af småplantninger, som er lokaliseret på hatbakkerne. Syd for hatbakkerne åbner landskabet sig og der er en vid udsigt over et klassisk landbrugslandskab. Landskabets autenticitet er bibeholdt på trods af de mange højspændingsledninger i området. Området er karakteriseret ved at have en spredt bebyggelsesstruktur og relativt få bevoksninger. Det smukke landskab med hatbakkerne vest for Kundby er unikt i Holbæk Kommune.

Læs mere om Kundby lokalområde på dette link

Der er i 2019 udarbejdet en boligstrategi for Holbæk Kommune. Boligstrategiens afsnit om Kundby lokalområde kan ses her

Den samlede boligstrategi for Holbæk Kommune kan findes her

Rammer for lokalplanlægning

loading image
Henter kort...
static-map

RAMMEDETALJER

Rammedetaljer placeholder