Miljøvurdering

Beskrivelse

Kommuneplanen skal efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemgå en miljøvurdering. 

Holbæk Kommunes miljøvurdering fremgår af en selvstændig miljørapport, som du kan læse i linket i boksen til højre. 

Arbejdet med miljøvurderingen af kommuneplanen har indeholdt følgende faser:

  • Høring af relevante myndigheder af skitse til kommuneplan med opfordring til ideer til emner til vurdering
  • Vurdering af væsentlige miljø påvirkninger af de foreslåede ændringer i kommuneplanen
  • Udarbejdelse af miljørapport
  • Udarbejdelse af sammenfattende redegørelse

Hvad er formålet med miljøvurderingen?
Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.