Sundhed & Friluftsliv

Indledning 

Temaet sundhed og friluftsliv har til formål at sikre, at de politikker og strategier, som Holbæk Kommune har udarbejdet indenfor emnet er understøttet i de fysiske rammer, som kommuneplanen giver mulighed for.

Kommuneplanen understøtter udvikling af de fysiske rammer, som har betydning for sundheden. En række forhold som borgerinddragelse, trafiksikkerhed, miljøforhold, bæredygtigt byggeri, æstetik mv. har også en effekt på borgernes sundhedstilstand. Sundhed handler derfor ikke kun om fravær af sygdom og højt kondital, men også om øget livskvalitet og om at det skal være muligt for alle at leve et sundt liv. Derfor er det væsentligt at integrere sundhed når lokalområder udvikles.

Friluftsliv spiller en central rolle i forhold til borgernes generelle sundhedstilstand. Det er derfor væsentligt, at borgerne får mulighed for oplevelser, der tager udgangspunkt i kommunens natur- og kulturværdier. Målet er en udvikling, som både rummer attraktioner og udflugtsmål, men som også giver mulighed for udvikling af et sundt fritidsliv i dagligdagen. Der skal både i byen og i det åbne land være mulighed for udvikling af kulturelle oplevelser og friluftsliv.

På tilsvarende vis som vi påvirkes af de byer vi færdes i, påvirkes vi også af det landskab og den natur som vi oplever i hverdagen. Holbæk Kommune er begunstiget af smukke landskaber og store naturværdier. Disse værdier skal vi værne om, samtidig med at potentialerne i forhold til bosætning og turisme skal udnyttes.

Gennem et varieret tilbud af oplevelser gives mulighed for, at turismeerhvervet i Holbæk Kommune kan udvikles. Dette giver et øget indtjeningsgrundlag og flere arbejdspladser.  Holbæk by er kommunens center for byturisme og det er her, placering af større attraktioner indenfor idræt og kultur skal udvikles. kulturaktiviteterne kan også udvikles uden for Holbæk, de steder hvor de naturligt hører til og kan udvikles lokalt.

Læs mere

Her kan du læse retningslinjerne, der hører til temaet:

Kultur- og byliv

Idræts- og fritidsanlæg

Fjord og havne

Stier og grønne områder

Ferie og overnatning