Forudsætninger for udvikling

Beskrivelse

Holbæk Kommune ligger i Nordvestsjælland ved Holbæk Fjord. Kommunen har et samlet areal på ca. 57.800 ha. Det svarer til størrelsen af Bornholm. 

Holbæk Kommune består af Holbæk by og et stærkt netværk af forskellige byer, landsbyer og boligområder i det åbne land. Kommunen rummer åbne og varierede landskaber, skovområder og værdifulde landbrugsområder. Kommunen rummer også flere værdifulde naturområder og kulturhistoriske miljøer. De mange natur- og oplevelsesværdier udgør store potentialer for kommunens udvikling, og er med til at danne ramme om borgernes liv og udfoldelse.

Der bor ca. 71.500 borgere i Holbæk Kommune (2020). Holbæk by er med sine godt 29.000 borgere kommunens hovedby. Holbæk kommune er opdelt i 18 lokalområder. Lokalområder rummer mange forskellige kvaliteter, og byerne tilbyder varierede boligområder og gode bomuligheder. Livet i kommunen afspejler det moderne liv og livsformer, hvor borgerne bruger kommunen på kryds og tværs i forbindelse med kommunens forskellige tilbud og muligheder. Med sin flotte placering ved Holbæk Fjord, lokale bykvaliteter og fine byskala har Holbæk by udviklet sig til et center for handel, erhverv, kultur og uddannelse for et stort regionalt opland. Byen har gennem en årrække oplevet vækst i form af nyt boligbyggeri, mange tilflyttere, nyetablerede virksomheder og arbejdspladser, stigende serviceerhverv og fremgang i detailhandlen. Byudviklingen herunder gennemførelsen af en række konkret projekter i Holbæk by har skabt mere liv i bykernen og på havnearealerne. Det er med til at fremme en mere mangfoldig by med høje livskvaliteter, rigt kulturliv og en vækstniche til fordel for hele kommunen.  

De regionale potentialer og forbindelser

Holbæk Kommune har en god regional beliggenhed med gode trafikforbindelser til Hovedstadsområdet og resten af Danmark. Kommunens trafikale hovedinfrastruktur består af Nordvestjernbanen (København-Kalundborg), som binder kommunen med hovedstaden og resten af Danmark samt af det regionale vejnet, som binder Holbæk med København og Kalundborg og vejstrækningerne Holbæk-Nykøbing og Holbæk-Sorø. Derudover er der regionale jernbanelinjer fra Holbæk til Nykøbing Sjælland og fra Tølløse til Høng.

Kommunen er en aktiv del af Region Sjælland og Øresundsregionen og bidrager med arbejdskraft og et fleksibelt arbejdsmarked til hele regionen, samtidig med at den tiltrækker pendlere fra nabokommuner. Holbæk by har som den største by i Nordvestsjælland en vigtig rolle i regionen. Holbæk Kommune sigter mod at udnytte de regionale muligheder og potentialer bedst muligt, så den kan øge sin økonomiske position og tiltrækningskraft.