Jyderup lokalområde

Jyderup lokalområde ligger i kommunens vestlige del ca. 25 km fra Holbæk. Hovedbyen er Jyderup, som er kommunens næststørste by. De mindre landsbysamfund i lokalområdet omfatter Akselholm, Holmstrup, Tornved, Høed, Langåsen, Brokøb, Rønnekilde og Sørninge.

Jyderup er beliggende ved bredden af Skarridsø i et meget naturskønt område, hvor et kuperet landskab veksler med søer og udstrakte skove, der støder helt op til byen. Der er mod sydvest og nordvest god adgang til Skarridsø, Drivsåtskoven og Stokkebjerg Skov, mens resten af byen har ringere adgang til landskabet.

Jyderup er opstået omkring stationen på jernbanelinjen mellem Roskilde-Kalundborg fra 1874.  Den oprindelige landsby med kirke og gadekær blev med etableringen af motortrafikvejen adskilt fra stationsbyen omkring 1779. Med byens udvikling fulgte i 1900 tallet en række arbejderboliger og skoler, og kombinationen af jernbanen og de nærliggende skove gav ligeledes gode muligheder for savværksindustrien. Savværket ved Slagelsesvej fra 1925 er nu nedlagt. Stationsbyens kerne rummer stationsbygningen og stationsmiljøet består ar butiksbygninger i to-tre etager og tæller bl.a. det gamle posthus, det gamle hotel, en række butikker og karakteristiske arbejderboliger på Teglværksvej og Jernbanevej. Nærheden til skov og sø gav mulighed for rekreative funktioner. Ved søen ligger Sølyst opført i 1856 og Lerchehuset opført i 1888 samt flere større villaer. Foruden villakvarterne er bykernen omgivet af et industrikvarter mod øst med flere virksomheder inden for metal- og elektronikindustrien, mod syd ligger Jyderup Statsfængsel mens parcelhuskvarterne er placeret mod sydvest og nord for motortrafikvejen.

Byen er overordnet set delt i byen nord for den kommende motorvej og byen syd for motorvejen. Jyderup er begunstiget af en skøn natur omkring Skarridsø og de store skovarealer mod vest. Disse går helt ind til bymidten. Jyderup rummer mange bykvaliteter i form af kulturliv, karakteristisk stationsbybebyggelser og landsbykvaliteter i kirkebyen.

Læs mere om Jyderup Lokalområde på dette link

 

Der er i 2019 udarbejdet en boligstrategi for Holbæk Kommune. Boligstrategiens afsnit om Jyderup lokalområde kan ses her

Den samlede boligstrategi for Holbæk Kommune kan findes her

Rammer for lokalplanlægning

loading image
Henter kort...
static-map

RAMMEDETALJER

Rammedetaljer placeholder

Jyderup Helhedsplan

I samarbejde med lokale borgere i Jyderup er der i 2013 udarbejdet en helhedsplan for Jyderup. Planen indeholder et idékatalog over bymæssige tiltag. Kataloget er ikke prioriteret, prissat eller udtryk for politisk beslutning om iværksættelse af tiltag. Derimod er kataloget tænkt som et idékatalog, der kan bringe enkelte tiltag i spil på et tidspunkt på kommunal-, lokalfora-, eller privat regi. Kataloget indeholder enkelte tiltag, der alle peger i retning af en overordnet vision for Jyderup, der i bred forstand handler om ønsket om den gode by og den gode kontakt mellem landskab og by.

Helhedsplanen er udarbejdet i forbindelse med kommuneplan 2013. Jyderup Lokalforum har i forbindelse med processen frem mod kommuneplan 2017 revideret helhedsplanens idekatalog, og denne del er således opdateret.

Forside Jyderup helhedsplan

Jyderup handleplan

Efter et stort politisk ønske om at skabe gode rammer for frivillighed, turisme og foreningsliv i Jyderup, samt at medvirke til den samlede udvikling af Jyderup blev en handleplan igangsat i december 2017.