Om Kommuneplanen

Kommuneplanen er omdrejningspunkt for arealplanlægning og initiativer, der har et fysisk aftryk. Det betyder, at kommuneplanen ikke indeholder politikker og mål for den kommunale serviceforsyning.

Kommuneplanen er således den sammenfattende og oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om de overordnede mål og retningslinjer for arealanvendelsen, såvel i byerne som i det åbne land.

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse.

Kommuneplanens status

Kommunalbestyrelsen har den 20. januar 2021 vedtaget kommuneplanforslaget. Forslaget er i offentlig høring i perioden fra onsdag den 3. februar til og med mandag den 12. april 2021. 

Invitation til informationsmøder i høringsperioden kommer her på siden og via kommunens hjemmeside.

Du kan indsende et høringssvar ved at sende en mail til plan@holb.dk. Du kan også indsende høringssvar via brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Byg, 0899 Kommuneservice. De indsendte høringssvar vil blive offentliggjort, ligesom alle høringssvar medsendes til den politiske behandling. Eventuelle høringssvar skal være modtaget senest mandag den 12. april 2021.

Hvad gælder for min ejendom?

Kommuneplanen på kort

Hvis du ønsker at se kommuneplanen på kort, kan du finde rammer og retningslinjer her: Se kommuneplanen på kort. Når du åbner kortet, kan du, i venstre side, tænde for de forskellige retningslinjer som du ønsker at se.

Hvad gælder for min ejendom?

Du har mulighed for hurtigt at søge efter rammer og retningslinjer fra Kommuneplan 2021, ved at skrive din adresse eller dit matrikelnummer i søgefeltet til venstre. Resultatet af din søgning vises under kortet.