Byudvikling

Indledning

Holbæk Kommune er pt. begunstiget af en stor tilflytning af nye borgere, men historien har vist, at det ikke er en selvfølge at befolkningstallet stiger, vi skal derfor til stadighed arbejde for at sikre, at Holbæk Kommune er et attraktivt sted at bo og drive erhverv.

Holbæk Kommune består at et stærkt netværk af forskellige bysamfund. Holbæk by er kommunens hovedby og handelscenter. De forskellige bysamfund rummer forskellige kvaliteter og styrker, og variationen er en del af Holbæk Kommunes identitet og styrke. Derfor skal alle bysamfund ikke kunne det samme. Det handler i stedet om at skabe et godt samspil, som kan bidrage til at løfte udviklingen i hele kommunen.

Nye byudviklingsområder

Kommuneplanen udlægger arealer til ny byudvikling, der forventes at dække en 12-årig periode. Arealerne til ny byudvikling er fordelt rundt i kommunen, hvor der er konkrete og realiserbare ønsker om byudvikling, der kan sættes igang efter kommuneplanens vedtagelse, og hvor det er efter en samlet vurdering er hensigtsmæssigt, at der sker byudvikling.

Udpegningen af arealerne til ny byudvikling baserer sig på forventning om, at boligudbygning fortsætter på niveau med sidste planperiode.

Der udlægges følgende nye arealer til boligudvikling i forbindelse med kommuneplan 2021:

  • Holbæk Vest, Rishøjgård - Område på ca. 100 ha der ligger vest for Holbæk langs kysten, imellem Kalundborgvej, Nykøbingvej og Tuse Lågevej.
  • Gislinge syd (ny ramme 8.B11 - Maglemose) - Område på ca. 7 ha. der ligger vest for Tranekær.
  • Gislinge nord (ny ramme 8.B12 – Nord for Sandbyvej) - Område på ca. 1 ha. der ligger nord for Sandbyvej og vest for bebyggelsen ved Elmegårdsvej.
  • Tølløse syd (ny ramme 19.B16 – Ved Tysingehave) - Område på ca. 2 ha. der ligger syd for Schulin parken og vest for Sønderstrupvej.
  • Vipperød, skovboliger - (ny ramme 20.B17 - Skovboliger) - Område på ca. 1 ha. der omfatter skovområdet ved Roskildevej 339-341.
  • Vipperød - (ny ramme 20.B18 - Vipperød sydøst) - Område på ca. 8 ha. der ligger øst for Roskildevej op mod det eksisterende boligområde.

Arealudlæg og boligrummelighed

Kommunens opgørelse over samlede arealudlæg og boligbyggeprogram i den 12-årige planperiode kan ses her.

Fortætning og byomdannelse

Fortætning og byomdannelse i byer og bysamfund medvirker til at skabe mere dynamiske, levende og bæredygtige byer. Samtidig betyder fortætning og byomdannelse af arealer i byerne, hvor der ikke længere er aktiviteter, muligheden for friholdelse af det åbne land, og de bynære grønne områder for ny bymæssig bebyggelse. Fortætning og byomdannelse giver endvidere mulighed for at understøtte kollektiv trafik og forsynings- og servicestrukturer generelt.

I Holbæk Kommune er der flere byer, der rummer muligheder for fortætning, herunder:

Holbæk by, ved Jernstøberigrunden, Vølundsvej, Gasværksgrunden, Stationspladsen, Østerled, Holbæk have og i havneområdet.

I Tølløse kan byfortætning ske i bymidten omkring Unicad-arealet og i Jyderup centralt i bymidten, efter anbefalingerne i helhedsplanen. I Mørkøv er muliggjort fortætning af Savværksgrunden og i Undløse byomdannelse af Teglværksgrunden. I Svinninge er der mulighed for byomdannelse af Beauvais-grunden.

Midlertidighed

Ændring af planloven har givet mulighed for at benytte midlertidige anvendelser i planlægningen. Midlertidige anvendelser dækker over et vidt begreb, der benyttes som strategisk redskab i udvikling af byen. En tidsbegrænset periode på anvendelsesformål giver fleksibelt i planlægningen med potentialer for at præge rum og steder, med midlertidige funktioner og perspektiver.

Midlertidige projekter kan fungere som katalysatorer for den efterfølgende byudvikling og være med til at afprøve forskellige tiltag eksempelvis; bosætning, æstetik, forandring, tryghed og borgerinvolvering. I sigtet om en bæredygtig byudvikling kan brugen af midlertidighed medvirke til nye syn på steder og områder med plads til nytænkning. Anvendelsen af midlertidighed i planlægningen kan derfor også bidrage til en øget vækst og tilflytning til Holbæk Kommune.

Læs mere

Her kan du læse retningslinjerne, der hører til temaet:

By- og sommerhusområder

Boligområder i byområder

Offentlig service