By- og sommerhusområder

Statisk kort

Retningslinjer

1.1.1  Kommunens arealudlæg af eksisterende byzone og fremtidig byzone samt sommerhusområder fremgår af retningslinjekortet.

Bemærkninger til retningslinjer

Holbæk Kommune er inddelt i byzone, sommerhusområde og landzone, jf. reglerne i planloven. Herudover indeholder kommuneplanen arealudlæg til fremtidig byzone.

Ændringer i afgrænsningen af byzone og sommerhusområder i forhold til landzone fastsættes ud fra overvejelser omkring det samlede arealforbrug til byformål i den 12-årige planperiode.