Kollektiv transport

Retningslinjer

3.3.1. Den kollektive trafik i form af busbetjening skal løbende tilpasses behovene og tilrettelægges således, at størstedelen af byområderne betjenes.

3.3.2. Kommunens kollektive trafik skal koordineres med trafikselskabernes trafikplan for offentlig servicetrafik, herunder ved udarbejdelse og revision af den kommunale busplan.

3.3.3. For at forbedre busbetjeningen arbejdes på tiltag, der skaber større fremkommelighed for bussen.

3.3.4. Busdriften skal blive en integreret og naturlig del af bymiljøet.

Bemærkninger til retningslinjer

Øget brug af den kollektive trafik er nødvendig for at mindske trængslen på vejene og reducere miljø- og klimapåvirkningen fra transporten. Busser er fleksible og kan relativt hurtigt justeres efter udviklingen. Men samtidig skal busproduktet være stabilt, for at brugerne gør deres transportvaner afhængig af det.

Kommunen samarbejder løbende med trafikselskabet Movia om en god busbetjening af Holbæk Kommune. Som supplement til busbetjening med fast køreplan er kommunen tilsluttet Flextur, som tilbyder behovsstyret trafik i hele kommunen.

Derudover betjenes kommunen af en række regionale busforbindelser.

Jernbaner: Nordvestbanen suppleres af togbetjening via Regionstog på Odsherredsbanen og Tølløsebanen. 
Færgefart: Der er to færgeforbindelser til Orø. Den ene forbinder Orø med Holbæk by og den anden giver direkte forbindelse til Hornsherred ved Hammer Bakke.

Kommunalbestyrelsen vil gerne tilbyde kollektiv trafik til alle som et konkurrencedygtigt alternativ for kommunens pendlere til og fra stationerne. Den kollektive trafik skal understøtte den bæredygtige byudvikling og gøre kommunens byer attraktive at bo og færdes i.

Derudover skal den kollektive trafik løbende udvikles på baggrund af viden om, hvad der virker, og hvad der efterspørges.

Tilbuddet om kollektiv trafik skal samtidig være så attraktivt, at det vil kunne fastholde de nuværende kunder og tiltrække nye.

Det betyder, at:

  • Holbæk by betjenes effektivt af et forenklet bybusnet, der på indfaldsvejene suppleres af oplandslinjerne.

  • Oplandslinjerne varetager overvejende befordring af pendlere og andre kundegrupper fra oplandet til Holbæk by og enkelte andre knudepunkter som Jyderup og Tølløse stationer.

  • Lokallinjerne varetager overvejende befordring af børn til skole og ungdomsuddannelser, men enkelte har dog også betydning for pendlere og sommerhusgæster.