Regstrup lokalområde

Regstrup lokalområde ligger centralt i kommunen og grænser mod nord op til Holbæk og Tuse lokalområder. Hovedbyen er Regstrup/Nr. Jernløse der oprindeligt har været to selvstændige landsbyer, men som med tiden er vokset delvist sammen. Dette er sket som følge af den bolig- og erhvervsudvikling, der har fulgt med etableringen af Regstrup st. tæt ved Regstrup landsby, på Roskilde-Kalundborgbanen fra 1874. Nr. Jernløse er kirke-landsbyen, der oprindeligt har været den centrale landsby i sognet, kirken ligger her stadig. De omkringliggende landsbysamfund udgøres af Sdr. Jernløse, Kvanløse, Søstrup, Tingtved, Holløse, Dramstrup, Krøjerup, Hanerup, Igelsø, Borup og Mogenstrup.

Landskabet i Regstrup lokalområde er domineret af et svagt kuperet landbrugsland. Kun i området omkring Brorfelde og Igelsø er landskabet stærkt kuperet. Store dele af området udnyttes landbrugsmæssigt. Der er kun få skove, som især findes mod vest og syd. De væsentligste naturområder er Hanerup Enge, Sibberup Mose, Brorfelde og området omkring Maglesø.

Regstrup, der er hovedbyen i lokalområdet, er beliggende ca. 7 km sydvest for Holbæk nær rute 23 Skovvejen mellem København og Kalundborg. Byen er desuden stationsby med forbindelse til Kalundborg- København.

Læs mere om Regstrup lokalområde på dette link

Der er i 2019 udarbejdet en boligstrategi for Holbæk Kommune. Boligstrategiens afsnit om Regstrup lokalområde kan ses her

Den samlede boligstrategi for Holbæk Kommune kan findes her

Rammer for lokalplanlægning

loading image
Henter kort...
static-map

RAMMEDETALJER

Rammedetaljer placeholder