Tølløse lokalområde

Tølløse lokalområde består af hovedbyen Tølløse, og de mindre landsbysamfund i lokalområdet omfatter Gl. Tølløse, Nr. Vallenderød, Skov Vallenderød, Nyby, Tjørnede, Marup, Lunderød, Soderup Kirkeby, Stestrup og Nr. Eskilstrup. Tølløse by er kommunens tredje største by, og ligger små 10 km. fra Holbæk.

Landskabet i Tølløse lokalområde består af åbne landbrugsarealer med mange mindre naturarealer og et let kuperet terræn. Landskabet præges desuden af forskellig beplantning, herunder hegn i skel, og i den sydlige del af skovene Tølløse Skov og Nederskoven. Landskaberne omkring Åstrup og Elverdam, Sofienholm og Grøntved Overdrev har en særlig kvalitet og er udpegede som værdifulde kulturmiljøer.

Stationsbyen Tølløse er opstået på bar mark omkring den nye station der blev etableret på Nordvestbanen (Kalundborg-Holbæk-Roskilde jernbanen) ved anlæggelsen i 1874. Den nye by tog navn efter nabolandsbyen; der dengang bare hed Tølløse, og som var sognets kirkeby med herregården Tølløse Gård inde i landsbyen. Kirkebyen kom herefter til at hedde Gl. Tølløse, herregården ligger der endnu. Den oprindelige stationsby sætter stadig sit præg på den centrale del af byen. Her er stationsbygningen fra 1875 et af de bærende elementer, samt den karakteristisk stationsbybebyggelse langs vejene Jernbanevej og Tølløsevej. Både Tølløse stationsby og Gl. Tølløse landsby er udpeget som værdifulde kulturmiljøer. Siden 1960´erne er byen blevet præget mere og mere af nye parcelhuskvarterer og Tølløse centertorv langs Hjortholmvej huser i dag det meste af byens indkøbsmuligheder. I den nordlige del af byen, mod Skovvejen, er der etableret et større industriområde. Industriområdet er næsten udbygget.

Læs mere om Tølløse lokalområde på dette link

 

Der er i 2019 udarbejdet en boligstrategi for Holbæk Kommune. Boligstrategiens afsnit om Tølløse lokalområde kan ses her

Den samlede boligstrategi for Holbæk Kommune kan findes her

Rammer for lokalplanlægning

loading image
Henter kort...
static-map

RAMMEDETALJER

Rammedetaljer placeholder

Tølløse Helhedsplan

 Ved kommuneplanrevisionen i 2013 blev der udarbejdet en helhedsplan for Tølløse.

Helhedsplan for Tølløse