Offentlig service

Statisk kort

Retningslinjer

1.3.1 Kortet viser beliggenheden af institutioner for børn, unge og ældre. 

1.3.2 Nye offentlige institutioner skal som udgangspunkt placeres med god adgang til kollektiv trafik og stiforbindelser.

Bemærkninger til retningslinjer

Såfremt offentlige institutioner ophører, kan bygninger og grundarealer anvendes til andre almene formål f.eks. fællesbygninger, eller grundarealerne kan udlægges til samme arealanvendelsesformål som naboområderne, f.eks. boligformål.