Mål for Skov og Landbrug

Beskrivelse

De planmæssige forudsætninger for livet på landet skal styrkes, og der skal være plads til, at landbruget kan udvikle sig bæredygtigt og bidrage til Danmarks CO2 reduktion, som en aktiv del af et traditionelt dansk erhverv, der bidrager til at bevare produktion og biodiversitet i det åbne land.

Kommuneplanen udpeger et område til større husdyrbrug. Målet med udpegningen er at sikre investeringssikkerhed for landbruget samtidig med, at hensynet til omgivelserne og miljøet varetages. Der kan fortsat ske udvidelser og etablering af husdyrbrug på eksisterende landbrugsejendomme efter gældende regler.

En dynamisk skovrejsningsplan skal bidrage til, at kommunens samlede skovareal øges, da mere skov vil bidrage til en forbedret grundvandskvalitet, forbedre de rekreative værdier, og sikre en bedre sammenhæng mellem naturområder. Planerne for skovrejsning skal tilpasses lokale forhold.

Læs mere

Her kan du læse om retningslinjer for temaet "Skov & Landbrug"

 

FN´s verdensmål

Du kan trykke på nedenstående ikoner og læse mere om FN´s verdensmål der prioriteres/relateres sig til skov og landbrug.

 

Ansvarligt forbrug og produktion Livet på land