Mål for Landsbyer og Kulturmiljøer

Beskrivelse

Værdifulde kulturmiljøer og landsbyer i det åbne land skal bevares og videreudvikles.

Værdifulde kulturskabte ressourcer i det åbne land skal bevares og videreudvikles. Kulturværdierne i landskabet og landsbyerne bør indgå som en ressource i den fremtidige udvikling i det åbne land og i byerne. Planlægningen skal understøtte en bæredygtig udvikling af det åbne land, der integrerer kulturværdierne, så de bidrager til oplevelsen af landskaber, kulturmiljøer og landsbyer. Kulturværdierne føres videre gennem nye anvendelser frem for at forfalde og forsvinde.

Kommunens landsbyer skal bevares, og der skal fortsat være en klar grænse mellem by og land. Fredede bygninger, kirker og fortidsmider skal bevares.

Læs mere

Her kan du læse om retningslinjer for "Landsbyer & Kulturmiljøer".

 

FN´s verdensmål

I forhold til kommuneplanens indhold om landsbyer og kulturmiljøer arbejdes der særligt med verdensmål nr. 11. Du kan trykke på nedenstående ikon og læse mere verdensmålet.

 

Bæredygtige byer og lokalsamfund