Hvad er en kommuneplan?

Beskrivelse

Kommuneplanen er den sammenfattende og oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling, såvel i byerne som i det åbne land.

Kommuneplanen består af strategiske overvejelser om og afvejninger af, hvilken udvikling kommunalbestyrelsen ønsker, og hvad der skal gøres for, at dette kan ske.

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse.

Et af hovedformålene med kommuneplanlægning er, at kommunalbestyrelsen får mulighed for at samarbejde med borgere og erhvervsliv om at tilrettelægge en udvikling, der tilgodeser flest mulige. Det betyder, at Holbæk Kommune har pligt til at inddrage borgerne og erhvervslivet i arbejdet med planen.