Stestrup lokalområde

Lokalområdet ligger i kommunens sydøstlige del, ca. 16 km syd for Holbæk by. Hovedbyen er Kr. Eskilstrup og de mindre landsbysamfund udgøres af Bukkerup, Soderup, Tingerup, Smidstrup, Stestrup og Bårup.

Landskabet er varieret, let kuperet og højt beliggende med et fald mod vest, mod de åbne flader ved Tysinge Mose. Mod syd og øst er landskabet sammensat af mange elementer, hvor det mod nord og vest er mere fladt og åbent.

Kr. Eskilstrup ligger på en højderyg mellem de to vandløb Stestrupgrøften og Sønderstrup Å. Der er gode udsigtsforhold, som især udnyttes i den sydøstlige del af byen.

Der er udpeget beskyttelsesområde ved Tysinge Mose mod vest, samt nord og øst for Soderup og Tingerup. De beskyttede naturtyper, samt de økologiske forbindelser omkring Sønderstrup Å, Rendebækken og Stestrupgrøften skal respekteres. 

Kr. Eskilstrup er en stationsby på Høng-Tølløsebanen. Byens interne struktur er bygget op omkring hovedgaden, der er en del af landevejen til Tølløse. Ved indfaldsvejene til byen er der vejtræer, som er med til at markere byen.

Der er en sikker sti fra byen og til skoleområdet øst for byen. Fra Kr. Eskilstrup er der ligeledes cykelsti til Tølløse, der fungerer som lokalt indkøbscenter.

Læs mere om Stestrup lokalområde på dette link

Der er i 2019 udarbejdet en boligstrategi for Holbæk Kommune. Boligstrategiens afsnit om Stestrup lokalområde kan ses her

Den samlede boligstrategi for Holbæk Kommune kan findes her

Rammer for lokalplanlægning

loading image
Henter kort...
static-map

RAMMEDETALJER

Rammedetaljer placeholder