Erhverv & Detailhandel

Indledning

Holbæk Kommune har et stærkt erhvervsliv med mange små, mellemstore og store virksomheder inden for industri, bygge og anlæg, service og handel fordelt rundt i kommunen. Vi har derfor fokus på at understøtte og skabe gode rammer for for erhvervslivet, så vi kan sikre og udvikle de nuværende virksomheder, tiltrække nye virksomheder og fremme iværksætteri. Det er med til skabe flere job i Holbæk Kommune.

Temaet erhverv fastlægger retningslinjerne for erhvervsområder med eksisterende og nye produktions- og erhvervsvirksomheder.

Detailhandel

Tilstedeværelsen af en lokal og let tilgængelig dagligvareforsyning er forudsætningen for fastholdelsen og udviklingen af byer og lokalsamfund. Detailhandel er samtidigt afgørende for erhvervsudvikling og beskæftigelse, og spiller en rolle i forhold til at understøtte brancher som f.eks. turisme, serviceerhverv, caféer og restauranter. 

 

Læs mere

Her kan du læse retningslinjerne, der hører til temaet:

Erhvervsområder

Detailhandel