11.E02 - Bødkervej

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  11.E02

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  11 Jyderup

 • Max. bebyggelsesprocent

  80% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. højde (m)

  10

 • Mindst tilladte miljøklasse

  4

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  6

 • Miljø

  Hele eller dele af rammeområdet er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Ny planlægning eller ændret anvendelse indenfor området skal derfor ske jf. retningslinjerne for arealer med risiko for oversvømmelse.

 • Øvrige forhold

  Der skal langs områdets afgrænsning mod jernbanen og mod Skovvejen, sikres et beplantningsbælte.

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde

Generelle rammer Link